0

Obrátí se Řecko na MMF?

WASHINGTON, DC – „Raději se obrať na MMF,“ nebývalo tím, co by člověk říkal spřáteleným sousedům a blízkým spojencům. Během posledních desetiletí si lidé Mezinárodní měnový fond začali spojovat s přehnanou fiskální střídmostí, krajní politickou necitlivostí a od asijské finanční krize let 1997-1998 také s naprostou stigmatizací. Státy si od MMF půjčovaly z nezbytí, až když vše ostatní selhalo a jednoduše neexistoval jiný způsob jak zaplatit za nutné dovozy. (Třeba Islandu se na podzim roku 2008 jako jediná alternativa k financování ze strany MMF nabízela konzumace lokálně získaného zboží, tedy především ryb.)

MMF se ale v posledních letech významně proměnil, zejména pod dohledem nynějšího generálního ředitele Dominiqua Strausse-Kahna. Tento bývalý francouzský ministr financí a uchazeč o socialistickou nominaci na úřad francouzského prezidenta prosadil změny, které MMF umožňují půjčovat za určitých okolností bez stanovení podmínek a klást větší důraz na ochranu záchranných sociálních sítí (včetně dávek v nezaměstnanosti a zdravotnických soustav). Strauss-Kahn také Fond rázně odtrhl od jeho posedlosti fiskální úsporností (právě ta byla hrubou chybu s trvalými traumatizujícími následky zkraje angažmá v Indonésii a Koreji na konci roku 1997).

Dnes má nepochybně vážné problémy Řecko. Velké příležitosti, jež mu nabídla evropská integrace, z velké části promrhalo. Nižší úrokové sazby během uplynulé dekády, stlačené na německé hladiny, když bylo Řecku dosti velkoryse dovoleno vstoupit do eurozóny, vedly leda k dalším schodkům a nebezpečnému hromadění vládního dluhu.

Německo a Francie – jako faktičtí lídři Evropské unie – se handrkují nad opožděným podpůrným balíčkem, avšak daly naprosto zřetelně najevo, že Řecko musí srazit platy ve veřejném sektoru, jakož i další výdaje. Řecké odborové svazy vědí, co to znamená – a jsou v ulicích.