skidelsky190_JIM WATSONAFP via Getty Images_biden ira JIM WATSON/AFP via Getty Images

Geef het Keynesianisme een nieuwe kans

SALZBURG – In 2009, toen de wereldeconomie nog aan het bekomen was van de mondiale financiële crisis, merkte econoom en Nobelprijswinnaar Robert Lucas op dat ‘iedereen in een schuttersputje een Keynesiaan is.’ De implicatie was dat, wanneer een economie geconfronteerd wordt met een ernstige economische schok, conventionele normen voor begrotingsbeleid een stapje terug moeten doen voor stabilisatie.

Stel je een scenario voor waarbij de wereldeconomie in een economische crisis terechtkomt die vergelijkbaar is met de Grote Depressie van 1929-’32, met een werkloosheid die omhoog schiet naar twintig procent. Zelfs de meest fervente anti-Keynesiaan zou het ermee eens zijn dat een poging van de overheid om haar begroting in deze situatie in evenwicht te brengen de situatie alleen maar erger zou maken, door nog meer koopkracht aan de instortende economie te onttrekken. De huidige orthodoxie stelt dan ook dat fiscale ‘soberheid’ na een schok slechts geleidelijk mag worden toegepast, hoewel de inzet van beleidsmakers voor evenwichtige begrotingen essentieel blijft voor het herstel, omdat alleen dit het bedrijfsleven het ‘vertrouwen’ zal geven om weer te gaan investeren.

De orthodoxe vijandigheid jegens grote overheidsschulden in verhouding tot het bbp komt voort uit de eeuwenoude doctrine van ‘crowding out,’ die veronderstelt dat een goed geleide economie van particuliere ondernemingen altijd alle beschikbare middelen zal aanwenden. Bovendien gaat deze doctrine ervan uit dat overheidsinvesteringen, die bepaald worden door willekeurige keuzes in plaats van door marktindicatoren, over het algemeen minder efficiënt zullen zijn dan privé-investeringen en een lager of zelfs negatief rendement zullen opleveren. Volgens deze logica zou het terugdringen van de staatsschuld van het hoge niveau van het ‘schuttersputje’ altijd een prioriteit van het begrotingsbeleid moeten zijn.

https://prosyn.org/8YRaswAnl