0

Když „suverenita“ ohrožuje globální zdraví

NEW YORK – Následující pojem jste pravděpodobně ještě nikdy neslyšeli: „virová suverenita“. Za tuto nebezpečnou myšlenku vděčíme indonéské ministryni zdravotnictví Siti Fadillah Supariové, která tvrdí, že zhoubné viry jsou svrchovaným majetkem jednotlivých států – přestože pronikají přes hranice a můžou představovat pandemickou hrozbu pro všechny národy světa. Pozornost by tomu měli věnovat političtí předáci po celém světě – a se vší rozhodností zareagovat.

K& velké většině vzplanutí ptačí chřipky, jak u lidí, tak u drůbeže, došlo v& posledních čtyřech letech v& Indonésii. Podle Světové zdravotnické organizace se právě tam u lidí a kuřat objevilo přinejmenším 53 typů virů ptačí chřipky H5N1.

Jenže Indonésie se od roku 2005 podělila s& WHO o vzorky jen od dvou z více než 135 lidí, u nichž se ví, že byli nakaženi H5N1 (a z& nichž 110 zemřelo). Ještě horší je, že Indonésie už WHO neposkytuje včasná oznámení o ohniscích ptačí chřipky ani o lidských případech. Od roku 2007 se její vláda otevřeně vzpírá mezinárodním zdravotnickým směrnicím a řadě dalších smluv WHO, jichž je Indonésie signatářem.

Indonéská vláda navíc hrozí, že uzavře americkou Námořní jednotku lékařského výzkumu dva (NAMRU-2), laboratoř zaměřenou na veřejné zdraví, kde pracují Indonésané a američtí vojenští vědci. NAMRU-2 je jedním z& nejlepších zařízení zdravotního dozoru na světě a zdravotnickým činitelům po celém světě poskytuje nezbytné a transparentní informace. Indonéská vláda vědce z& NAMRU-2 obvinila ze všeho možného od zpeněžování jejích „suverénních“ virů až po vytváření ptačí chřipky H5N1 coby součásti údajného plánu biologické války. Neexistují žádné důkazy, o něž by se tato bizarní tvrzení opírala.