mazzucato18_MOHD RASFANAFP via Getty Images_covid test Mohd Rasfan/AFP via Getty Images

Hvordan få en slutt på pandemien i år

LONDON – Arbeidet med å utvikle en sikker, virkningsfull og allment tilgjengelig vaksine skrider raskt fram. Når man vil komme i mål er usikkert. Verdens helseorganisasjon (COVID-19 Technology Access Pool) lover å gjøre sitt for at vaksinen skal bli allment tilgjengelig. Men den faktiske tilgjengeligheten er også avhengig av den lokale produksjonskapasiteten, som er svekket i mange land grunnet avindustralisering.

Universell testing er en kostnadseffektiv måte å håndtere pandemien på fram til man får en vaksine. Men denne tilnærmingen krever også produksjonskapasitet og god styring. Overlater man for mye til privat sektor, kan det være vanskelig for myndigheter å maksimere produksjonen og distribusjonen av tester — selv i høyt utviklede økonomier. Britiske myndigheter har foreslått et “måneoppskytingsprogram” for COVID-19-tester, men den faktiske strategien er uklar.

En slik «oppdragsorientert» tilnærming krever et helhetlig systemperspektiv. Dette gjelder spesielt hvis vi skal takle vår tids “fryktelige problemer” som helsekriser og klimaendringer — problemer som berører en rekke komplekse sosioøkonomiske og teknologiske saksforhold. Universell testing vil kreve bidrag fra et bredt spekter av aktører og institusjoner. Og et slikt program må utformes med tanke på hvordan man kan sikre et robust system og hva som er av verdi for allmennheten.

https://prosyn.org/JWVld3Vnb