mazzucato57_Bill PuglianoGetty Images_uaw Bill Pugliano/Getty Images

Streik og klimakamp

NEW YORK – Fagforeningen United Auto Workers (UAW) har gått til sin første streik mot de tre store bilprodusentene i USA (General Motors, Ford og Chrysler-eide Stellantis). Denne streiken viser klart og tydelig behovet for å se klimakamp, økonomisk vekst og arbeidstakeres rettigheter i sammenheng og iverksette tiltak som trekker i samme retning.

Offentlige tiltak for å øke produksjon og salg av elektriske kjøretøy kan fungere som en katalysator for innovasjon og private investeringer på en måte som kommer arbeidstakere til gode. Men for å få til dette trenger man en ny forståelse av rollen som både myndigheter og arbeidstakere kan spille for å drive fram positive økonomiske endringer i stor skala.

UAW har påpekt at de ikke er imot overgangen til en lavkarbonøkonomi. Men de insisterer på at dette skiftet bør omfatte opprettelsen og opprettholdelsen av gode jobber. Mer generelt: Hvis det «grønne skiftet» ikke fullt ut fører med seg et rettferdig arbeidsliv og en rettferdig økonomi, vil dette skiftet mangle den politiske støtten som skal til før man i det hele tatt har kommet ordentlig i gang. Og vær du sikker: Kun offentlige myndigheter har makt til å både drive fram dette økonomiske skiftet og sørge for at det forbedrer livene til arbeidsfolk.

https://prosyn.org/p8IfmpTnb