Vyvážená Amerika

CAMBRIDGE – Když běžný účet Spojených států spadl v roce 1982 do deficitu, Rada ekonomických poradců přesně předpověděla pro následující roky rekordní deficity v důsledku rozpočtových schodků, nízké celostátní míry úspor a nadhodnoceného dolaru. Pokud USA neupraví svou politiku, deklamovali dobře informovaní prognostici, změní se z největšího světového věřitele v největšího světového dlužníka. Mnozí z nás se obávali, že nerovnováhy jsou trvale neudržitelné a mohly by skončit „tvrdým přistáním“ dolaru, pokud a až začne investory unavovat jeho držení.

Prognózy zadluženosti byly správné. Americký Úřad pro ekonomickou analýzu (BEA) už více než třicet let každoročně hlásí deficit běžného účtu. Přesto si dnes musíme klást otázku, zda je deficit amerického běžného účtu stále problémem.

Tak za prvé dali světoví investoři v roce 2008 jasně a hlasitě najevo, že je trvalá udržitelnost amerických deficitů netrápí. Když vypukla globální finanční krize, vrhli se nadolarová aktiva, přestože krize vznikla ve Spojených státech.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/0UQ7JU7/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.