Vyvážená Amerika

CAMBRIDGE – Když běžný účet Spojených států spadl v roce 1982 do deficitu, Rada ekonomických poradců přesně předpověděla pro následující roky rekordní deficity v důsledku rozpočtových schodků, nízké celostátní míry úspor a nadhodnoceného dolaru. Pokud USA neupraví svou politiku, deklamovali dobře informovaní prognostici, změní se z největšího světového věřitele v největšího světového dlužníka. Mnozí z nás se obávali, že nerovnováhy jsou trvale neudržitelné a mohly by skončit „tvrdým přistáním“ dolaru, pokud a až začne investory unavovat jeho držení.

Prognózy zadluženosti byly správné. Americký Úřad pro ekonomickou analýzu (BEA) už více než třicet let každoročně hlásí deficit běžného účtu. Přesto si dnes musíme klást otázku, zda je deficit amerického běžného účtu stále problémem.

Tak za prvé dali světoví investoři v roce 2008 jasně a hlasitě najevo, že je trvalá udržitelnost amerických deficitů netrápí. Když vypukla globální finanční krize, vrhli se nadolarová aktiva, přestože krize vznikla ve Spojených státech.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/0UQ7JU7cs