0

Jak transformovat vědeckou výuku

CHICAGO – Na celém Západě ohrožují klesající standardy vědecké výuky budoucí prosperitu. Už od poloviny devatenáctého století je vliv a růst Západu závislý na technických inovacích a vědecké odvaze. Dnes však Západ čelí vážné konkurenci ze strany pozvedávajících se asijských států, kde výuka matematiky a dalších vědeckých oborů vzkvétá.

Obecně vzato je konkurence ve vědě a technice požehnáním – čím rozvinutější určitý stát je, tím lepším je zákazníkem. Spolupráce a výměna lidí navíc přispívá kamp#160;ziskovosti firem a vyšší životní úrovni. Musíme si však uvědomit, že klesající úroveň vzdělávání nakonec postihne hospodářský růst.

Západ a zejména Spojené státy už takový okamžik prozření zažily, když SSSR vypustil vamp#160;roce 1957 na oběžnou dráhu Sputnik. Takzvaný „sputnikový šok“ přesvědčil Ameriku i celý Západ o potřebě radikální reformy vědeckého vzdělávání, především pak náboru, školení a udržení učitelů.

Jedna zamp#160;reforem, které si dnes žádají prioritu, se týká středoškolské výuky přírodních věd. Matematika jako základ veškeré vědy se opírá o svůj výstižný jazyk a logické uspořádání. Fyzika coby obor, jenž byl kdysi na matematice nejvíce závislý, poskytuje vědomosti o struktuře atomů a využívání matematiky ve fyzice se dnes rozšířilo i na chemii a biologii. Vamp#160;podstatě všechny chemické jevy nacházejí vysvětlení vamp#160;kvantovém atomu, zatímco chemie a fyzika tvoří základ molekulární biologie, která po objevu DNA vamp#160;50. letech dominuje celé moderní biologii. Všechny ostatní vědy – geologie, astronomie, neurověda, oceánografie a myriády návazných oborů – jsou založeny na vzájemně se překrývající kombinaci biologie, chemie a fyziky.