0

Činit či nečinit ústupky?

V Polsku, jež se pokládá za katolickou zemi, je rozhlasový program a deník, které vlastní ,,Radio Maria," a oba jsou veřejným hlasem charismatického, xenofobního a fundamentalistického kněze, který nenávidí naši liberální společnost. To, co zastává - jeho hodnoty, názory, záměry - je útokem na všechno, za čímž liberalizmus stojí. Zničil by naši demokracii bez váhání.

Co máme, my Poláci, dělat s tímto vnitřním nepřítelem? Jak vlastně můžou liberálové kdekoli na světě čelit svým nepřátelům, ať už vnitřním či vnějším?

Liberálové jsou lidé dobré vůle a je pro ně těžké si představit nesmiřitelné nepřátele. Jsou tolerantní a předpokládají, že toleranci znají i ostatní. Ale činy Usámy bin Ládina nás upomínají, že některým nepřátelům ustupovat nelze. Jak tedy máme odlišit nesmiřitelné nepřátele od přirozených odpůrců a jak s nimi máme naložit?

Filozofové liberálního vyznání nám tu pomohou jen málo. Michael Walzer kupříkladu zavádí pojmy ,,úzké a široké" loajality. Na úrovni ,,úzké" solidarity se liberálové celkem snadno shodnou. Rozumíme například lidem, kteří bojují za svou svobodu a dokážeme souhlasit s tím, co za svobodu považují. Těžší ovšem je, tvrdí Walzer, najít solidaritu na ,,široké" úrovni, tedy tehdy, kdy musíme zvažovat neslučitelné hodnoty. Podle Walzera je lepší očekávat jen úzkou loajalitu a vzájemnost.