0

Je načase vést rozhovory s Íránem

BERLÍN – Nedávný souhrnný posudek jaderného programu a ambicí Íránu vypracovaný americkými tajnými službami – nazvaný National Intelligence Estimate (NIE) – rozproudil mezi pěti stálými členy Rady bezpečnosti Organizace spojených národů a Německem čerstvé strategické diskuse. Taková revize strategického uvažování je zřejmě nejpotřebnější pro ty v Bushově administrativě (a několik dalších mimo ni), kdo až donedávna prorokovali bezprostřední nebezpečí.

Z hlediska Evropanů NIE nerozptýlil, ale spíš potvrdil obavy, které v roce 2003 přiměly EU-3 (Británii, Francii a Německo) k jednání – zejména to, že jaderný program Íránu by nakonec mohl zemi zajistit jaderný potenciál a že ještě předtím by mohl vyvolat šíření jaderných zbraní v regionu.

NIE také potvrdil dva předpoklady, jimiž se od té doby evropský diplomatický přístup řídil: Írán reaguje na pozitivní i negativní pobídky zvenčí a nejlepším způsobem jak ovlivnit íránské vůdce je zohledňovat legitimní íránské zájmy. Většina Evropanů, již se problematikou zabývají, se také domnívá, že Írán usiluje o potenciál, díky němuž by nakonec měl po ruce všechny možnosti, včetně rychlého vývoje jaderné zbraně, spíš než o pořízení, natož otestování zbraně, a tedy porušení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

Znepokojení nad íránským jaderným programem je tedy stále opodstatněné. Rázný diplomatický přístup, jehož je k vypořádání se s tímto problémem zapotřebí, musí zahrnout tři složky. Zaprvé by se měl zakládat na širokém mezinárodním konsenzu. Zadruhé by měl dát jasně najevo, že problémem je šíření jaderných zbraní, nikoli povaha íránského režimu. Zatřetí by všechny další sankce měla provázet seriózní nabídka dialogu a angažovanosti.