0

Šetrná Čína, rozhazovačná Amerika

Míra úspor v Číně je ze všech velkých zemí nejvyšší. Čínská hrubá míra úspor (tedy procento HDP, které není okamžitě spotřebováno), jež zahrnuje veřejné i soukromé úspory, se pohybuje kolem 50%. Naproti tomu ve Spojených státech je míra úspor ze všech velkých zemí nejnižší – činí přibližně 10% HDP. Téměř všechny ostatní státy se pohybují mezi těmito dvěma extrémy.

Rozdíly v míře úspor mají značný význam a musí být hlavním důvodem, proč je tempo hospodářského růstu Číny v současné době o plných šest procentních bodů vyšší než v případě USA. Pokud lidé polovinu svého příjmu uspoří, jejich investice do kapitálu mají potenciál pohánět ekonomiku rychlým tempem. Úspory v Číně tvoří součást chvályhodného cyklu: rychlý hospodářský růst vede k vysokým úsporám, které na oplátku udržují rychlý růst.

Rozdíl mezi mírou úspor v Číně a v USA se již několik desetiletí zvyšuje. Počátkem 80. let byla míra úspor v Číně dvojnásobná. Dnes představuje pětinásobek. Proč jsou obě trajektorie natolik odlišné?

Vysvětlování míry úspor bohužel nepředstavuje exaktní vědu. Některá schémata platná pro všechny země jsou evidentní. Státy bohaté na ropu mají tendenci spořit hodně. Státy s vážnými vnitřními krizemi nebo konflikty mají sklon spořit málo. Žádné z těchto schémat nám však nevypovídá nic o rozdílu mezi USA a Čínou.