0

Past bezpečnosti

CHICAGO – V době, kdy se svět stává stále integrovanějším, se znovu a znovu vynořuje slovo „bezpečnost“, a to ve spojeních typu „potravinová bezpečnost“ nebo „energetická bezpečnost“. Obvykle to znamená, že určitá země vytváří a kontroluje výrobní kapacity bez ohledu na náklady. Arabské země tak pěstují v poušti obilí náročné na vodu a Čína získává majetkové podíly v súdánských ropných společnostech. Jsou tyto kroky ekonomicky rozumné? A pokud ne, co by měl svět dělat, aby snížil jejich potřebu?

Začněme u vlastnictví zahraničních zdrojů. Člověk by si mohl myslet, že země, která vlastní zahraniční ropu, může využívat zisky z jejího prodeje k ochraně své ekonomiky před vysokými světovými cenami této komodity. To však z ekonomického hlediska nemá žádný smysl. Světový trh oceňuje ropu podle jejích nákladů příležitostí. Mnohem větší smysl než dotovat cenu ropy na domácím trhu (a motivovat tak domácí výrobce a spotřebitele, aby jí spotřebovávali příliš mnoho) by bylo nechat domácí cenu vystoupat na mezinárodní úroveň a rozdělit občanům nečekané zisky ze zahraničních ropných aktiv.

Klíčovým argumentem je, že na zásadní ekonomická rozhodnutí by vlastnictví dodatečných zahraničních ropných aktiv nemělo mít vliv. Kvůli politickému tlaku ze strany malých, ale mocných zájmových skupin však budou nečekané zisky zákonitě utraceny doma v podobě nerozumných dotací. V důsledku toho bude země nakupující majetkové podíly přinejmenším činit suboptimální ekonomická rozhodnutí.

Mohl by nákup zahraničních zdrojů vést k rovnoměrnějšímu státnímu příjmu? Jakmile cena daného zdroje vzroste, bude se nákup při zpětném ohlédnutí vždy jevit jako přínosný. Pokud však cena ropy klesne, utrpí občané ztrátu příjmu a bohatství (oproti situaci, kdy by investovali peníze jinam). Předpokládáme-li, že zahraniční ropná aktiva jsou v době nákupu oceněna přiměřeně, pak má země z jejich koupě prospěch pouze v případě, že nákup pomůže stabilizovat její příjmy; podobné nákupy však mohou nerovnoměrnost příjmů zvýšit i v zemi, která je na ropě silně závislá.