Minulost, která nikdy neminula

PAŘÍŽ – Vztah národa k vlastní minulosti má zásadní význam pro jeho přítomnost i budoucnost, pro jeho schopnost „jít dál“ ve svém žití či ponaučit se z dřívějších omylů a neopakovat je.

Existuje minulost, která „není nikdy mrtvá, není dokonce ani minulá,“ jak říká proslulý výrok Williama Faulknera. Taková minulost zarputile hatí každé směřování k nezbytnému usmíření se sebou samým a s bývalým či současným nepřítelem.

Takovou minulost lze dnes bolestně sledovat třeba na Balkáně, ve světě značnou měrou ochromeném mučivou fixací na konflikty, které region rozpoltily v 90. letech 20. století. Po celém regionu přetrvává naprostá neschopnost vzít v potaz úhel pohledu toho druhého a pocit kolektivního mučednictví, byť je pro spravedlnost třeba říct, že ne všude stejně.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/A6D3HZm/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.