0

Boom informačních technologií byl mýtem jen v Evropě

Ekonomika Spojených států amerických zůstává na pokraji dvojnásobné recese, dolar je slabý a Wall Street se ne a ne vzchopit. Blížící se apokalypsa? Sotva. Je nutno si uvědomit, že americká ekonomika skončila rok 2002 s ročním růstem 2,5 procenta - tedy nad dlouhodobým trendem, který pro eurozónu předpovídá nejen řada odborníků, ale i Evropská centrální banka.

Jde o to, že navzdory excesům z let 1999 a 2000, hospodářským potížím posledních dvou let a sklonu mnohých vidět v technologickém boomu 90. let pouhou bublinu prošlo americké hospodářství v onom desetiletí hlubokými strukturálními změnami. Růst produktivity se téměř zdvojnásobil, když z hodnoty mírně nad jedním procentem v letech 1990-95 stoupl v období 1995-2000 na více než dvě procenta. Kromě toho nesledujeme žádný náznak toho, že by mělo přijít oslabení: v letech 2001 až 2002 dosahoval růst produktivity v průměru téměř tří procent.

Nové informační technologie přispívají ke zvyšování americké produktivity možná až ze 80 procent. Navíc proto, že větší část technologického rozvoje, jehož jsme v USA svědky, teprve čeká na praktické využití, lze říci, že zrychlení produktivity není přechodným, nýbrž déletrvajícím jevem. Díváme-li se do budoucnosti, jde o významnou skutečnost, neboť dlouhodobá hospodářská prosperita závisí kdekoli na světě na stabilním růstu produktivity.

Vzhledem k tomu, že nové informační technologie jsou snadno dostupné ve všech rozvinutých zemích, dalo by se říci, že k růstu produktivity bude docházet všude, ne jen v USA. To se ovšem neděje. Zatímco v USA produktivita narůstala, v největších ekonomikách Evropské unie zřetelně klesala. Co je příčinou tohoto rozdílu? Proč velké evropské ekonomiky z informačních technologií netěží, přestože jsou rozšířeny i na ,,starém" kontinentu?