Euro přichází

Úplné nahrazení jedné oběžné měny druhou se stává zřídkakdy. Když se tak stane, vyvstanou rozsáhlé problémy, související s ekonomickou koordinací a spoluprácí veřejnosti. V obou ohledech – novota a nesnáz – je zavedení bankovek a mincí euro na začátku roku 2002 unikátní záležitostí, jelikož to nebude jedna, nýbrž dvanáct měn, které budou najednou vystřídány, v ekonomii čítající přes 300 milionů lidí. Jak může být zajištěn úspěch tohoto nevídaného projektu a co to bude obnášet? Na té nejjednodušší úrovni bude zevedení eura obnášet fakt, že dostatek peněz – počáteční zásoby 14,5 miliard bankovek v hodnotě kolem 642 miliard eur – by měl být k dispozici 1. ledna 2002. Banky, bezpečnostní firmy, maloobchodníci a peněžní automaty musí být dobře připraveny již v počátečním stadiu. Celý proces pak musí být doprovázen kampaní, informující širokou veřejnost a připravující profesionální obchodníky. Nakonec je potřeba vydat sérii právních a organizačních opatření, aby se zajistil jak úspěch změny peněz, tak budoucí bezproblémový oběh bankovek a mincí euro. Aby byl poskytnut dostatek času na přípravu všem zainteresovaným, byla logistika zavedení bankovek a mincí euro do oběhu připravena s velkým předstihem. Evropská centrální banka se přitom zaměřila na včasnou produkci bankovek a na technickou organizaci přeměny. Během druhé poloviny roku 1999 probíhaly intenzivní diskuze, zahrnujíce Radu ECOFIN (včetně ministrů financí Evropské unie), národní centrální banky a Evropskou centrální banku, které vedly k vytyčení následujících cílů: · Členské státy, které jsou zahrnuty v euro zóně, se budou snažit zajistit, aby převážná část transakcí v hotovosti byla prováděna v měně euro během čtrnácti dnů od 1. ledna 2002; · Období pro stažení starých bankovech a mincí bude trvat od čtyř týdnů do dvou měsíců; členské státy by měly změnu starých bankovek a mincí po této lhůtě usnadnit; · Finanční instituce, bezpečnostní firmy pro převoz peněz a maloobchodníci budou předem vybaveni euro bankovkami a mincemi někdy před 1. lednem 2002, to proto, aby v prvních dnech roku bylo v oběhu dostatečné množství hotovosti; · Aby se občané lépe seznámili s novými mincemi a aby byla usnadněna přeměna, členské státy dají veřejnosti na požádání k dispozici omezenou částku mincí – zvlášť zranitelné části polulace- ne však před druhou polovinou prosince roku 2001. Avšak, jak bude ještě vysvětleno, euro bankovky nebudou veřejnosti k dispozici před 1. lednem 2002. Naplňujíce dohodu týkající se těchto otázek, vydala Řídící rada Evropské centrální banky obecné pokyny k regulaci „předvybavení“ finančních institucí euro bankovkami a mincemi, jak a kdy mají tyto instituce zaplatit za „předem poskytnutou“ měnu a jak krýt rizika související s transakcemi. Tyto obecné pokyny byly následně vyladěny na národní úrovni, aby tak reflektovaly místní podmínky.
https://prosyn.org/OZS5T8Pcs