0

Euro dospívá

Prvního ledna euro oslavilo své šesté narozeniny. Dnes se ohlížíme za obdobím, kdy Evropská centrální banka úspěšně uskutečnila jednotnou měnovou politiku, zaměřenou na stabilitu, která slouží více než 300 milionům občanů.

Jde o nevšední úspěch. Když byla roku 1993 ratifikována Maastrichtská smlouva, mnoho lidí pochybovalo, zda bude Hospodářská a měnová unie fungovat. Cíl Smlouvy byl všeobecně považován za chvályhodný – avšak za dosažitelný až v blíže neurčené budoucnosti. K překvapení mnoha pozorovatelů Evropa prokázala obrovské odhodlání zajistit, aby se jednotná měna stala skutečností.

Jednotná monetární politika pro měnovou oblast čítající 11 – a později 12 – zemí, z nichž každá má suverénní národní vládu, byla něčím naprosto novým. Bude slučitelná s nezávislými národními fiskálními politikami? Pokřiví národní zájmy, vzhledem k decentralizované podobě systému, provádění měnové politiky?

Vidím několik zdrojů, z nichž vzešel úspěch ECB při zavádění nadnárodní měnové politiky – a tedy při pevném ustavení stability eura. Zaprvé, pověřením ECB – vepsaným do Maastrichtské smlouvy – je zajistit a udržet stabilitu cen. Zaměřit se na to, aby byl plněn cíl udržování nízké a stálé míry inflace, je to nejlepší, čím měnová politika může přispět k ekonomické prosperitě, udržitelnému růstu a tvorbě pracovních míst.