Euro dospívá

Prvního ledna euro oslavilo své šesté narozeniny. Dnes se ohlížíme za obdobím, kdy Evropská centrální banka úspěšně uskutečnila jednotnou měnovou politiku, zaměřenou na stabilitu, která slouží více než 300 milionům občanů.

Jde o nevšední úspěch. Když byla roku 1993 ratifikována Maastrichtská smlouva, mnoho lidí pochybovalo, zda bude Hospodářská a měnová unie fungovat. Cíl Smlouvy byl všeobecně považován za chvályhodný – avšak za dosažitelný až v blíže neurčené budoucnosti. K překvapení mnoha pozorovatelů Evropa prokázala obrovské odhodlání zajistit, aby se jednotná měna stala skutečností.

Jednotná monetární politika pro měnovou oblast čítající 11 – a později 12 – zemí, z nichž každá má suverénní národní vládu, byla něčím naprosto novým. Bude slučitelná s nezávislými národními fiskálními politikami? Pokřiví národní zájmy, vzhledem k decentralizované podobě systému, provádění měnové politiky?

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/1Q20adb/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.