EU musí zahájit jednání s Tureckem

Lidé v Turecku pociťují čím dál silnější zklamání nad široce medializovaným otálením některých lídrů Evropské unie zahájit 3. října jednání o přistoupení, jak bylo domluveno vloni. V tureckém veřejném mínění odjakživa existuje segment, který je přesvědčen, že jejich země nikdy nebude do Evropy přijata a že kdykoli se k členství v EU přiblíží, budou na cestě vystavěny nové překážky. Někteří z nás se snažili turecké přátele přesvědčovat, že musí mít větší důvěru v EU, klub ctihodných států, jež dodržují své závazky. Brzy se ukáže, zda tato sebejistota byla oprávněná.

Evropská rada se 17. prosince loňského roku rozhodla započít přístupová jednání s Tureckem letos v říjnu. Turecké vládě byly stanoveny dvě podmínky: rozsáhlá soudní reforma zaměřená na posílení právního řádu a lidských práv a přijetí pozměňovacího protokolu k Ankarské dohodě, který rozšiřuje celní unii s EU na všechny nové členské státy, včetně Kyperské republiky. Turecko tyto podmínky splnilo: soudní reforma vešla v platnost 1. června a protokol byl podepsán 29. července.

Formální uznání Kyperské republiky, včetně jejího rozšíření do severní části ostrova, požadováno coby podmínka zahájení přístupových jednání nebylo. Jde o složitou záležitost s vazbou na úsilí generálního tajemníka OSN Kofiho Annana vyjednat úplné urovnání vedoucí ke znovusjednocení ostrova.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/Wiy2FwRcs