Evropská unie, Srbsko a Balkán

BRUSEL: Dvacátého čtvrtého září, navzdory systému tvrdě namířenému proti němu, se srbský národ – v hojném počtu – vyslovil po dlouhé politické zimě pro jaro. Žádali pro svou zemi nový start – šanci zapomenout na hospodářskou a politickou bídu, kterou v posledních letech museli snášet. Dnes se tohoto nového začátku dočkali. Deset let po zbytku postkomunistické Evropy musí Srbsko začít nastolovat otevřenou, demokratickou společnost. Evropská unie vyjádřila demokratickému Srbsku svou ochotu pomoci při jeho návratu do evropské rodiny.

Evropská unie je symbolem jedním z historicky nejúspěšnějších pokusů zemí a národů překonat rozdělenost prostřednictvím partnerství a spolupráce, kde soutěž na rovném hřišti nahrazuje konflikt na válečném poli. Před padesáti lety tomu věřilo jen málo lidí. Větší část západní Evropy byla v troskách. Nové konflikty byly na spadnutí. Se štědrou podporou ze Spojených států jsme vybudovali silné společenství demokratických zemí, jejichž hospodářské bohatství a politická svoboda nám pomohly postavit se pevně tváří v tvář tyranii. K nepřátelstvím a konfliktům uvnitř Jugoslávie a k rozvalinám jejího hospodářství je třeba přistupovat v podobném duchu.

Výkazy Evropské unie hovoří jasně. Po pádu komunismu jsme začali pomáhat zemím východní Evropy v nastolování demokracie a transformaci na tržní hospodářství. Činili jsme tak se stejným odhodláním a vírou v jejich úspěch, s jakými Spojené státy přistupovaly k přestavbě západní Evropy po druhé světové válce.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/cY0fdKT/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.