Konec sekularismu?

Když byl oslavován konec ideologie – nejprve v padesátých letech a poté ještě energičtěji v letech devadesátých –, nikdo netušil, že se do této role slavně navrátí náboženství, tato zhouba politiky v první polovině 20. století. Daniel Bell a Raymond Aron psali o konci fašistické a komunistické ideologie v naději, že vstoupíme do éry pragmatismu, v níž bude politika předmětem argumentace a debaty, nikoliv víry a obecných světonázorů. Převažovat začal přístup k politice na způsob Karla Poppera, jenž kladl důraz na rozum a kritickou rozpravu. A když se po pádu komunismu zdál konec dějin na dosah, předpokládalo se, že ideologická politika navždy zmizela.

Dějiny však nekončí a vždy jsou plné překvapení. Konec dějin Francise Fukuyamy a Střet civilizací Samuela Huntingtona vyšly v 90. letech v rozmezí pouhých tří let a o desetiletí později můžeme návrat náboženství do politiky vidět všichni na vlastní oči – a mnohdy i cítit na vlastní kůži.

Zmíněné knihy nejsou pouhým akademickým diskurzem, ale odrážejí skutečný vývoj událostí. V době, kdy byla poražena falešná náboženství totalitních ideologií, se zdálo, že skutečná náboženství již z politické scény dávno vymizela. V některých zemích symbolizovaly formální oddanost náboženské víře rituály a gesta. Přesto se nikdo příliš nepozastavoval nad tím, když američtí prezidenti různého vyznání skládali slavnostní přísahu Bohu a zemi. Ve Westminsteru zase každé zasedání parlamentu začíná křesťanskými modlitbami vedenými předsedy, jimiž mohou být křesťané, Židé i nevěřící. Ne všechny demokracie uplatňovaly formální sekularismus tak striktně jako Francie, ale všechny byly sekulární: zákony vytvářejí suverénní lidé, ne nějaká nadpřirozená bytost či instituce.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/F8WE9du/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.