Digitální pomoc: Co může informační technologie vykonat pro ty nejchudší ve světě

Několik předních představitelů vyspělé technologie, včetně Billa Gatese, pochybuje o významu informační technologie (IT) v rozvojových zemích, obzvláště v porovnání s prioritami jako jsou jídlo, léky a školy. V jistém smyslu mají pravdu; antivirové softwary nenahradí očkovací vakcíny. Ale pan Gates, též významný dárce vakcín, a jeho spolupochybovači svým průmyslem stále nedělají dost, protože přehlížejí spoustu dobrých věcí, jež IT může pro chudé světa vykonat. IT může těm, co začínají, pomoci rozběhnout trhy. Většina ekonomiky se zabývá tím, jak trhy využijí to, co máme (práci, suroviny), aby mohli vyrobit to, co chceme. Jakým způsobem sdělí miliony nezávislých, roztroušených konzumentů, milionu nezávislých, roztroušených výrobců, co přesně chce tak, aby společně nevyráběli příliš mnoho hodin a příliš málo chleba? Tržní informace, zvláště o cenách, jsou tím východiskem. Pokud není dostatek vajec na uspokojení poptávky v dobře fungujících hospodářstvích, zvýší se jejich cena. Zemědělci, kteří mají na dohled výhodnou příležitost, začnou chovat více slepic, aby vyprodukovali více vajec. Lidé chtějí více vajec a jako zázrakem se objeví více vajec. A stejně tak důležité je, že zemědělci mají vyšší příjmy a lidé platí za vejce méně. Ať je to Wall Street nebo západní Afrika, informace rozbíhají trhy. Naneštěstí toto moc dobře nefunguje v chudých zemích. Tam často postrádají i základní komunikační technologie, takže signály se nepřenáší a trhy moc dobře nefungují. Takhle může IT pomoci: V rozvojových státech je většina dospělých zaměstnána jako zemědělci či dělníci. Zemědělcův prvotní zájem je, za kolik může prodat vejce. Zatímco se ceny liší od vesnice k vesnici, zemědělec zná cenu pouze místní. A i kdyby byly ceny ve městě vyšší, neví, jak by vejce do města poslal. Neuvědomuje si ani, že by bylo výhodnější chovat více slepic. Promeškává příležitosti k tomu, aby více vydělal, a konzumenti ve městě musí čelit přemrštěným cenám. Pomoci může jednoduchá technologie. Při nedávné návětěvě Bangladéše jsme si všimli zemědělců s mobilními telefony, kteří před tím, než se rozhodli prodat svůj produkt, obvolali několik vesnic a měst. Utratili 20 centů za telefonát proto, aby měli, podle jednoho farmáře, až o 50% větší výdělek při prodeji svých vajec. Tím, že zemědělci sledují ty nejvyšší ceny, posílají svá vejce tam, kde jsou nejvíce oceňována, snižujíce tím cenu pro konzumenty. Takhle funguje ideální trh, jenž potřebuje jen málo hnacího motoru. Jak IT pomůže dělníkům? Na vesnicích jsou stálé pracovní vztahy vzácné. Množství dělníků, které zaměstnavatelé potřebují se velice liší ze dne na den., často nepředvídatelně. Takže typické ráno vypadá tak, že se pracovní síla shromáždí v centru vesnice a zaměstnavatelé je přicházejí najímat. Často jsou promrhány hodiny hledáním krátkodobých pracovních příležitostí. Horší je, když pracovníci v jedné vesnici stojí nečinně, zatímco zaměstnavatelé z druhé vesnice jich nemohou sehnat dostatek. Bangladéš opět poskytuje důkaz o tom, jak technolohie pomáhá. Pozorujíc pracovníky firmy Grameen, jak instalují místní telefon, vyšplhal jeden z nás na strom, aby jim pomohl upevnit antenu. Není překvapením, že cizinec na pokraji pádu přitahoval zvídavé diváky. Když jsme se zeptali, proč bylo tolik mužů bez práce, bylo nám řečeno, že v ten den nebyla ve vesnici žádná práce. Po dokončení instalace telefonu jsme obvolali zaměstnance firmy Grameen v sousedních vesnicích. V několika minutách měli tři přihlížející práci. Tito muži vydělali ten den peníze a zemědělci, kteří je najali, vyprodukovali více. Sofistikovanější technologie, jako například sítí propojené počítače, mohou zvýšit najímatelnost a zredukovat dobu hledání; jedno klinutí, které odhalí pracovní příležitosti či ceny ve všech důležitých oblastech. V obou případech přinesla IT skutečné ekonomické výhody: zemědělci a dělníci vydělali více peněz. S takovým příjmem mohou zaplatit více věcí, které potřebují, jako je jídlo, léky či školní poplatky pro děti. Ve větším měřítku by byly důsledky hlubší; místo aby bylo pomoženo jen třem dělníkům či zemědělcům, jeden komunikační kiosek v každé vesnici v rozvojovém světě by poskytl každý den více peněz 3 miliardám lidí, kteří přežívají s méně než dvěma dolary na den. Jediným udržitelným způsobem, jak zmírnit nedostatek je poskytnout větší počet možností výdělku. To je přesně to, co IT umožňuje. Neviditelná ruka trhu se stane pomocnou rukou pro chudé světa. Samozřejmě, že chudí potřebují víc, než jen trhy. Musíme pokračovat v investování do zdraví a vzdělání, zvláště kreativními způsoby jako je například nadace pana Gatese. Avšak toto není návrh “buď a nebo”. IT se může angažovat i v těchto oblastech. Mnoho veřejných zdravotních problémů, například, může být léčeno či jim může být předejito pomocí rozšíření informací, často za nižší cenu, než pak samotné léčení. IT je tím nejlepším způsobem, jak tuto informaci přinést: rychle a levně. Dále pak to, že budou kliniky on-line může zvýšit jejich produktivitu, umožnit diagnostikování na dálku a poskytnout informace tam, kde je nedostatek doktorů. Stejně tolik hodnotných aplikací je jak pro vzdělání, včetně dalekého přístupu do knihoven, k učebnicím a výuce, všude tam, kde jsou tyto věci vzácné, tak pro samosprávu, komunitní/sociální rozvoj a komerci. IT je dar, který stále dává; jakmile je jednou na místě, může přenášet informace pro nejrůznější použití a to za nízké náklady. Nedávné pokroky dramaticky snížily náklady technologie a přístupu. Jediným omezujícím faktorem je nyní to, že nepomýšlíme na opravdovou hodnotu IT, totiž to “I”, tím pádem není prioritou v rozvoji. Avšak mělo by být. Nikdy předtím jsme neměli tak jedinečný nástroj s tak obrovským potenciálem pomáhat chudým tolika způsoby.
https://prosyn.org/3hlsvDncs