0

Větší téma v Súdánu

TEL AVIV – Bezprostředním důsledkem zatykače, který na súdánského prezidenta Omara Hasana al-Bašíra minulý měsíc vydal Mezinárodní trestní soud, bylo vyhoštění agentur pomoci ze země. Celosvětová pozornost věnovaná súdánské oblasti Dárfúr, byť oprávněná, však zastínila ještě podstatnější věc: podporu úsilí o širší mír v celém Súdánu. Teď je v prvé řadě zapotřebí vytvořit mezinárodní konsenzus nad strategií úplné realizace Komplexní mírové dohody (CPA) pro Súdán z roku 2005.

CPA ukončila nejdelší africkou občanskou válku, která po sobě zanechala přes dva miliony mrtvých. Tato dohoda nejenže obsahuje kritéria, která by měla vést k sebeurčení súdánského jihu, ale podrobně popisuje také demokratizační proces v samotném Súdánu. Ostatně právě represivní povaha chartúmského režimu je jádrem mnoha konfliktů, které zemi rozpoltily.

Bude-li vláda v Chartúmu pokračovat v podrývání reformního procesu a maření referenda o sebeurčení, které je jihu přislíbeno na leden 2011, velmi vážně hrozí návrat plně rozvinuté občanské války s katastrofálními důsledky pro súdánské národy a celý region.

Odhodlání súdánské vlády plnit CPA je odjakživa pochybné. Ostatně od konce občanské války v roce 2005 se Súdánská lidově osvobozenecká armáda (SLOA) na jihu musí často střetat s milicemi, které fungují jako prodloužená ruka vlády. Súdánské bezpečnostní složky navíc nadále vyzbrojují arabské kmeny usazené kolem severo-jižní hranice s cílem destabilizovat převážně křesťanský jih.