2

Het belang van Chinese investeringen in de VS

BERKELEY – Zeldzaam eenstemmig waren de Democraten en Republikeinen onlangs toen het Amerikaanse Congres wetgeving aannam gericht op meer directe buitenlandse investeringen (DBI) in de VS. Beide partijen vinden DBI (ofwel “insourcing”) met recht belangrijk: niet alleen voor de werkgelegenheid, maar ook voor het concurrentievermogen van de VS.

Terwijl er nieuwe maatregelen worden aangedragen om buitenlandse investeerders te lokken, zijn er ook veel Congresleden - van zowel Democratische als Republikeinse huize - die zich ernstig zorgen maken over DBI vanuit China: uit oogpunt van nationale veiligheid en op economische gronden. Die vrees is echter niet terecht en het zou bovendien onverstandig zijn om een discriminatoir beleid te voeren om dergelijke investeringen aan banden te leggen.

De Amerikaanse overheid beschikt immers al over adequate beheersmaatregelen om DBI die mogelijk een concurrentie- of veiligheidsrisico vormen, afkomstig uit welk land dan ook, China inbegrepen, te kunnen toetsen en blokkeren. Investeringen die deze toetsing doorstaan, komen op talloze manieren ten goede aan de Amerikaanse economie en dienen juist verwelkomd te worden.

Amerikaanse bedrijven in buitenlands eigendom zijn goed voor 5% van de werkgelegenheid in de private sector, 17% van de werkgelegenheid in de verwerkende industrie, 21% van de export, 14% van de research & development en 17% van de inkomsten uit vennootschapsbelastingen. Het werkgelegenheidsadviesorgaan van president Barack Obama, de Council on Jobs and Competitiveness, onderkent de aanzienlijke bijdrage van BDI aan de Amerikaanse economie en steunt daarom het nieuwe Select USA-programma van de regering waarin alle overheidsinspanningen om DBI aan te moedigen worden gecoördineerd.