0

Agonie a extáze syntetických drog

NEW YORK – Svět se zrychluje. Komunikace, cestování a produktivita jsou na vzestupu. Pro některé lidi se syntetické drogy staly způsobem, jak se vyrovnat s dnešní rychlou a konkurenční dobou.

Lidé po celém světě užívají ve snaze zvýšit svou výkonnost stimulanty na bázi amfetaminu (ATS) ve formě tablet nebo prášku. Amfetamin, metamfetamin („meth“) nebo extázi si vezme nejméně jednou ročně více než 30 milionů lidí, od hýřilů na celonočních diskotékách přes dělníky na montážní lince až po řidiče dálkových kamionů – je to více než počet uživatelů kokainu a heroinu dohromady. Objem celosvětového trhu těchto stimulantů se odhaduje na 65 miliard dolarů.

Tyto syntetické drogy jsou přitažlivé částečně i proto, že jsou snadno dostupné, cenově přijatelné a snadno se užívají (není třeba je píchat, šňupat nebo kouřit). Amfetaminy zrychlují tělesné pochody: uživatelé pociťují zvýšené sebevědomí, společenskost a energii. Tato forma drogového opojení je přitom pokládána za neškodnou: „pilulky nezabíjejí ani nešíří HIV/AIDS“, tvrdí se.

Po vzestupu však musí následovat pokles. Lidé, kteří začnou být závislí na těchto „povzbuzovačích“, mohou trpět paranoiou, selháváním ledvin, vnitřním krvácením, ale i vážnými duševními problémy, poškozením mozku nebo infarkty. Uživatelé metamfetaminu mívají často zkažené zuby a strašlivé boláky, které si způsobili sami tím, že si rozdrásali kůži, protože měli pocit, že jim pod ní leze hmyz.