0

Měla by Afrika následovat model EU?

Africká unie, která v roce 2002 nahradila Organizaci africké jednoty (OAU), se snaží napodobit instituce a způsoby jednání Evropské unie. Kopírování šablony EU však znamená, že jsme se nijak nepoučili z minulosti a nečiníme nic, abychom se vyhnuli nástrahám, které podstupuje Evropa.

Největší vadou modelu EU je jeho spoléhání se na byrokratickou cestu k jednotě. V Africe je takový přístup obzvláště škodlivý, poněvadž ze strany afrických vládců neexistuje žádný skutečný závazek k jednotě. Díky tomu zde hrozí vytvoření byrokratické struktury, jejímž jediným posláním bude plýtvat vzácnými prostředky Afriky. Taková instituce bude zákonitě jen recyklovat vysloužilé a zkrachovalé politiky a stane se vítaným terčem ohromné klientely.

Afrika samozřejmě jednotu potřebuje. Strategie individualismu uplatňovaná většinou afrických zemí učinila tyto země zranitelnými vůči rozmarům někdejších koloniálních mocností odhodlaných navěky zakonzervovat mezinárodní rozdělení pracovních sil, které Africe přisuzuje spíše roli dodavatele základních produktů a surovin než kvalifikované a dobře placené pracovní síly.

K přestavbě Afriky je tedy zapotřebí jednoty. Tato jednota však musí být budována krok po kroku a soustředit se zejména na vzrůstající regionální obchod uvnitř Afriky. Na to by měla navázat rozhodná strategie s cílem skoncovat s postavením Afriky jako ,,světadílu-ghetta" využívaného průmyslovými zeměmi - v tajné dohodě s většinou afrických vládců - jako skládka pro zastaralé výrobky. Afrika musí přestat být oblastí, kterou lze vyplenit, zatíženou neuváženými dluhy ze strany MMF a Světové banky a ponechanou napospas institucializovanému hladomoru, bezpráví a strašlivé korupci.