Skip to main content

kschwab18_RamCreativGettyImages_maninclinetargetboard RamCreativ/Getty Images

Jak sledováním výsledků zbavit svět krátkozrakosti

ŽENEVA – Ministři financí sjíždějící se do Washingtonu na výroční zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu nebudou trpět nedostatkem naléhavých témat k diskusi. Vzhledem k obavám z globální recese, obchodní války mezi USA a Čínou, důsledků vyjednávání v souvislosti s brexitem a nebezpečného dluhového převisu se ocitáme v nejstresovějším okamžiku posledních deseti let. Tyto těžkosti je třeba projednat a všichni bychom měli doufat, že z nich lze vyjít s minimálními škodami.

Neměly by ale odvést pozornost od ještě naléhavějších dlouhodobých výzev: splnění Cílů udržitelného rozvoje (CUR) Organizace spojených národů do roku 2030, realizace Pařížské klimatické dohody v průběhu příštích 30 let a reformy globální ekonomické soustavy, která posílí její způsobilost na příštích 50 let a ještě dál do budoucna.

Předpokladem toho všeho je skoncovat s krátkozrakostí, jíž se vyznačuje současná tvorba politik. Za tím účelem bychom měli vyvinout systémy hodnocení ke sledování postupu u těchto dlouhodobých priorit. Mám v této věci tři návrhy. Zaprvé, v oblasti tvorby ekonomických politik musíme přehodnotit HDP coby náš „klíčový ukazatel výkonnosti“. Zadruhé, za účelem hodnocení pokroku u Pařížské dohody a CUR bychom měli přijmout nezávislé monitorovací nástroje. Zatřetí, musíme uvést do života „zainteresovaný kapitalismus“, a to zavedením přehledného hodnocení podniků v oblasti životního prostředí, sociálních ohledů a firemního řízení (ESG).

U prvního bodu je zoufale zapotřebí, abychom změnili celkovou vztažnou soustavu svého ekonomického uvažování. Svět už 75 let mašíruje do rytmu bubnu zvaného „hrubý domácí produkt“. Potřebujeme nový nástroj. HDP se prosadil, když se ekonomiky považovaly primárně za prostředek mobilizace válečné výroby. Od dnešních ekonomik se však očekává, že budou sloužit zcela jinému účelu: maximalizaci blahobytu a udržitelnosti.

Je načase uvažovat o novém přístupu. Skupina ekonomů ze soukromého sektoru, akademické obce a mezinárodních institucí, včetně Diane Coyleové a Mariany Mazzucatové, už pracuje na alternativních ukazatelích a způsobech jak napravit nedostatky HDP. Jejich Wealth Project, který se vyvinul ze snah iniciovaných Světovou bankou, předložil už řadu návrhů, jak lze pokročit vpřed.

Jedním „rychlým řešením“ je například osvojit si ukazatel typu mediánního příjmu na hlavu, který lépe odráží hospodářské poměry, s nimiž se potýkají skuteční lidé. Ambicióznějším ukazatelem je „přírodní kapitál“, založený na ekosystémech, rybích populacích, nerostech a dalších přírodních aktivech země. Jelikož by tato „bilance“ musela zahrnout i lidský kapitál, dokázali bychom všechny podstatné prvky začlenit do jednoho kombinovaného hodnocení.

Subscribe now
ps subscription image no tote bag no discount

Subscribe now

Subscribe today and get unlimited access to OnPoint, the Big Picture, the PS archive of more than 14,000 commentaries, and our annual magazine, for less than $2 a week.

SUBSCRIBE

Zadruhé, jak nám připomínají mladí klimatičtí demonstranti jako Greta Thunbergová, ústředním bodem národní i mezinárodní správy je zapotřebí učinit bezuhlíkové cíle a poptávku po spravedlivějším ekonomickém systému. Jinak bude sílit všelidová nabroušenost proti „elitám“ a přetrvá společenská a politická polarizace.

Na tomto poli je jednou z možností přijmout nezávislé nástroje jako Climate Action Tracker, který sleduje pokrok každé země ke splnění národních závazků přijatých v rámci Pařížské dohody. Vlády a mezinárodní organizace by při vykazování dosažených výsledků a sdílení osvědčených postupů mohly využívat stejné systémy hodnocení.

Také je třeba, aby se tvůrci politik a další lídři konstruktivně zabývali protestními hlasy. Za tím účelem bychom měli u každého CUR vyvinout široce přístupnou platformu, aby byl každému k dispozici kanál, skrze nějž může nabídnout své nápady a dovednosti. Úsilí o splnění CUR zemím neznemožňuje klást na první místo svá vlastní společenství. CUR v oblasti zdraví a blahobytu, vzdělávání, genderové rovnosti, slušné práce, nižších nerovností a silnějších institucí se všechny vejdou do programů na národní úrovni. Oživený důraz na suverénní jednání nám navíc může pomoci dosáhnout vhodné rovnováhy mezi globálními cíli a požadavky na národní autonomii.

Konečně, měli bychom si uvědomit, jak se v posledních 50 letech změnila úloha byznysu. V roce 1970, kdy laureát Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman obhajoval „převahu akcionářů“, si podniky buď svůj širší sociální vliv neuvědomovaly, nebo byly příliš malé na to, aby sociálně-ekonomické bilance změnily. Ve světě globálních dodavatelských řetězců a nadnárodních korporací s technologickou převahou je však tato úzká představa neudržitelná.

Jak zřetelně ukazuje nedávné prohlášení Kulatého stolu podniků, vstoupili jsme do věku „zainteresovaného kapitalismu“ (což je model, jejž Světové ekonomické fórum přijímá od počátku 70. let). Způsoby měření výkonu podnikatelského sektoru se budou muset změnit; u všech podnikatelů už se přitom mělo rozvinout uvažování zohledňující ESG. Tato měřítka je teď potřeba zahrnout do finančních výkazů a výročních zpráv.

Dobrou zprávou je, že už se tímto směrem ubírá mnoho podniků. Ještě lepší je, že se brzy budou moci opřít o společný způsob hodnocení, aktuálně vyvíjený Mezinárodní radou podniků, skupinou, jíž předsedá výkonný ředitel Bank of America Brian Moynihan. Toto úsilí má podporu „velké čtyřky“ účetních firem, jejichž dřívější zkušenost s podobnými iniciativami by se mohla ukázat jako užitečná. Pokud nový systém hodnocení přijme dostatečný počet zainteresovaných stran, mohl by se celosvětově stát vůdčím indikátorem podnikové výkonnosti.

Přijetí těchto tří systémů hodnocení – nového měření globálního růstu, sledování klimatu a ukazatele ESG – by výrazně přispělo k řešení největších dlouhodobých výzev světa. Rovněž by nám pomohlo tlumit současné hospodářské krize a předcházet budoucím, neboť by rozladěné veřejnosti ukázalo, že političtí a obchodní lídři nepracují jen ve vlastním zájmu, ale skutečně v zájmu všech. Vyzývám všechny zainteresované strany v globální ekonomice, aby se připojily k těmto snahám ukončit éru „krátkodobismu“.

Z angličtiny přeložil David Daduč

https://prosyn.org/F4ZYxuxcs;
 1. palacio101_Artur Debat Getty Images_earthspaceshadow Artur Debat/Getty Images

  Europe on a Geopolitical Fault Line

  Ana Palacio

  China has begun to build a parallel international order, centered on itself. If the European Union aids in its construction – even just by positioning itself on the fault line between China and the United States – it risks toppling key pillars of its own edifice and, eventually, collapsing altogether.

  5
 2. rajan59_Drew AngererGetty Images_trumpplanewinterice Drew Angerer/Getty Images

  Is Economic Winter Coming?

  Raghuram G. Rajan

  Now that the old rules governing macroeconomic cycles no longer seem to apply, it remains to be seen what might cause the next recession in the United States. But if recent history is our guide, the biggest threat stems not from the US Federal Reserve or any one sector of the economy, but rather from the White House.

  3
 3. eichengreen134_Ryan PyleCorbis via Getty Images_chinamanbuildinghallway Ryan Pyle/Corbis via Getty Images

  Will China Confront a Revolution of Rising Expectations?

  Barry Eichengreen

  Amid much discussion of the challenges facing the Chinese economy, the line-up of usual suspects typically excludes the most worrying scenario of all: popular unrest. While skeptics would contend that widespread protest against the regime and its policies is unlikely, events elsewhere suggest that China is not immune.

  4
 4. GettyImages-1185850541 Scott Peterson/Getty Images

  Power to the People?

  Aryeh Neier

  From Beirut to Hong Kong to Santiago, governments are eager to bring an end to mass demonstrations. But, in the absence of greater institutional responsiveness to popular grievances and demands, people are unlikely to stay home.

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions