0

Saúdskoarabští šíité povstávají

BEJRÚT – Čtyřiadvacátého února došlo u vstupu do Mešity proroka Mohameda v�Medině k�násilným střetům mezi šíitskými poutníky na jedné straně a saúdskoarabskou náboženskou policií a bezpečnostními složkami na straně druhé. Načasování a místo střetů může mít vážné dopady na domácí bezpečnost, ne-li na režim samotný.

Zhruba 2000 šíitských poutníků se shromáždilo nedaleko od mešity, v�níž se nachází Prorokův náhrobek, aby si připomnělo Mohamedovu smrt. Vládnoucí saúdská wahhábistická sekta pokládá tuto pobožnost za kacířskou a modloslužebnickou, a proto zasáhla mutawa, náboženská policie Výboru pro zachování ctnosti a potírání neřesti: vyzbrojená holemi a za podpory policistů střílejících do vzduchu se pokusila poutníky rozprášit. Poutníci odolali a v�nastalém masovém úprku tři z�nich zahynuli a stovky dalších utrpěly zranění. Velký počet poutníků zůstává ve vazbě, mezi nimi i 15 dospívajících chlapců.

Krátce poté se zástupci saúdskoarabské šíitské komunity pokusili ve snaze o osvobození zadržených vyjednat schůzku s�králem Abdalláhem. Dialog se jevil jako slibná strategie: o pouhých deset dní dříve ohlásil Abdalláh nadějnou reformní agendu pro Saúdskou Arábii. Šíitskou delegaci však král odmítl přijmout.

Násilí u mešity v�Medině vyvolalo nevídané demonstrace před saúdskými ambasádami v�Londýně, Berlíně a Haagu, na nichž demonstranti požadovali nezávislost na saúdském státu.