0

Sadatova cesta po 30 letech

TOLEDO – Pokud „jeden odvážný člověk vytvoří většinu“, jak prohlásil Andrew Jackson, pak egyptský prezident Anvar Sadat před 30 lety, v listopadu 1977, právě takovým člověkem byl. Jeho mírová nabídka Izraeli ohromila Blízký východ. Vydal se, jak sám řekl, „na konec světa“ (totiž do jeruzalémského Knessetu) a k nepoznání tím změnil politiku v regionu.

Od toho okamžiku už otázka pro Araby nezněla, jak zničit Izrael, nýbrž jak s ním dosáhnout urovnání. Svým dramatickým krokem do budoucnosti poučil Sadat arabské vládce o realitě měnícího se světa.

Sadatova mírová nabídka se totiž zrodila ze střízlivé strategické analýzy mocenské rovnováhy v regionu. Bylo mu jasné, že Izrael je jadernou mocností, která se v říjnu 1973 znovu ukázala jako neporazitelná v konvenční válce – ve válce, od níž si ani sám Sadat nesliboval vítězství, když ji rozpoutával.

Pochopil totiž Clausewitzův výrok, že válka je pokračováním politiky jinými prostředky, a vyslal egyptskou armádu přes Suezský průplav, aby tím vyvolal mírový proces. Vojensky byl poražen, avšak jeho rozhodnutí vydat se do Jeruzaléma znamenalo, že uspěje politicky.