Ruské neliberální „liberální impérium“

Řada lidí po celém Západě si klade otázku, zda bude Rusko i nadále používat zemní plyn jako prostředek k vyvíjení hospodářského a politického tlaku na Ukrajinu, Gruzii a další země v oblasti, kterou Kreml pokládá za své „blízké zahraničí“. Tasení „energetické zbraně“ však není pouhou taktikou: stojí v samém jádru převládající doktríny, jíž se řídí ruská zahraniční politika.

https://prosyn.org/rhEMgYqcs