Pravidla pro kalamity a krize

NEW YORK – Před několika lety má dcera po vážném pádu ležela v kómatu. V nemocnici k jejímu lůžku přišly dvě zdravotní sestry, aby připravily transfuzi. Jedna svírala vak s krví a druhá držela lékařský spis mé dcery. První četla nahlas z pytlíku: „Krev typu A,“ a druhá ze spisu: „Alexa Holmesová, krev typu A“. Pak podle předepsaného scénáře pokračovaly tím, že si vyměnily rekvizity a role a první sestra přečetla ze spisu: „Alexa Holmesová, krev typu A“ a druhá z pytlíku: „Krev typu A“.

Proč se důkladně školení profesionálové při zvládání překotně se odvíjejícího naléhavého případu drží předem stanovených pravidel? Hlavním důvodem je, že v krizových okamžicích lidé podléhají předvídatelným, ale odvratitelným omylům, zejména kvůli panice. Postupně se pro takové zmatečné situace vyvinuly podrobné protokoly, které upevňují chladnokrevnost a snižují riziko omylů, jimž lze předejít.

Hodnota improvizace tváří v tvář novým hrozbám neznamená, že bychom měli stávající pravidla rezolutně odhodit. To je sice téměř banální fakt, přesto však zůstává téměř nepovšimnut v kroužku zoufalých obránců zahraniční politiky Bushovy administrativy. Ještě dnes přední republikánští prezidentští kandidáti naznačují, že právní řád je v bitvě s al-Káidou luxusem, který si nelze dovolit. Tvrdí, že vláda dle ústavy a dodržování pravidel, řídíme-li se jimi dopodrobna, snižují „flexibilitu“ vlády při vynalézání nových způsobů odvracení teroristických útoků.

https://prosyn.org/0FSPujDcs