Radlice na raketový pohon

MOSKVA: První zákon vědeckého výzkumu, „že stojí opravdu velké peníze“, je stejně neměnný, jako zákony zemské přitažlivosti. Není proto divu, že se celá ruská věda díky ekonomické revoluci, jež probíhala celé desetiletí od kolapsu komunismu, prostě zřítila do černé díry. Ekonomické svobody, které Rusko transformovaly, se vším dobrým i špatným, co mu přinesly, dohnaly laboratoře a výzkumné instituty k naprostému zoufalství, neboť jejich rozpočty byl zkráceny a nadějní mladí výzkumníci a vědci opustili zemi, zatímco jiní (snad neznámějším případem je matematik Boris Berezovsky, jenž se stal předním představitelem oligarchie) se vrhli do bankovního sektoru či jiných podnikatelských oborů.

Tento interní i externí odliv mozků nakonec ovlivní ruské hospodářství na celá desetiletí, která přijdou. Je rovněž nechtěným dárkem Ruska západnímu světu. Rozměr tohoto transferu intelektu je totiž naprosto nevídaný a může nakonec překonat vše, k čemu kdy došlo v celé lidské historii, a už nyní je větší, než útěk vědců z nacistického Německa ve třicátých letech.

Příkladem budiž například instituce, kterou jsem já sám řídil pětatřicet let, Oddělení fyziky Moskevského institutu fyziky a technologií, srovnatelný s vyhlášeným americkým Massachusettským institutem technologie. Během posledních deseti let cirka 1.500 absolventů našeho Institutu uteklo do USA. Dle všeobecně používaných metod ohodnocování, stojí vzdělání vědeckého specialisty té vyšší třídy v průměru 1 milion amerických dolarů. A tak jen jeden ruský vědecký institut, sám o sobě, podpořil Ameriku vědeckými silami v nominální hodnotě kolem 1,5 miliardy dolarů!

https://prosyn.org/NdaEkIWcs