Kdo by měl vést MMF?

CAMBRIDGE – Pokaždé když Mezinárodní měnový fond čeká na nového výkonného ředitele, stěžují si kritici, že je nejvyšší čas, aby byl do této funkce vybrán zástupce některé rozvíjející se země. Nářky však nezmění nespravedlivou šedesátiletou tradici, podle níž stojí v& čele MMF Evropan, zatímco Světové bance šéfuje Američan. Pouze pokud se země s& rozvíjejícími se trhy svorně postaví za jediného kandidáta, budou mít šanci získat tento post.

Bohužel se to tentokrát pravděpodobně nestane, takže zmíněná funkce nejspíš znovu připadne Evropanovi. Koneckonců ani často opakovaný princip, že výkonný ředitel MMF by se měl volit spíše na základě svých kvalit než státní příslušnosti, nemusí být v& rozporu s& dosavadní praxí. Francouzská ministryně financí Christine Lagardeová (coby kandidátka Evropy) je totiž výrazná a schopná.

Tvrzení, že probíhající suverénní dluhová krize na periferii Evropy je důvodem ke jmenování Evropana, je ovšem mylné. (A zdá se, že to připouští i sama Lagardeová.)

https://prosyn.org/2xhUzxHcs