Jak ozdravit americkou „chytrou moc“

Spojené státy potřebují znovu objevit, jak být „chytrou mocností“. Takový byl závěr oboupartajní komise, jíž jsem s Richardem Armitagem, bývalým náměstkem ministra zahraničí v Bushově administrativě, nedávno spolupředsedal. Komise pro posouzení stavu chytré moci, již svolalo washingtonské Středisko pro strategická a mezinárodní studia (CSIS), se skládala z republikánských i demokratických kongresmanů, bývalých velvyslanců, penzionovaných armádních důstojníků a šéfů neziskových organizací. Dospěli jsme k závěru, že v posledních letech utrpěl image i vliv Ameriky a že USA musí přejít od vývozu strachu k vštěpování optimismu a naděje.

https://prosyn.org/Tp37HoLcs