Nové hranice usmíření

Ve Francii si 10. května připomínáme zrušení otroctví. Na holocaust vzpomínáme 27. ledna, při příležitosti oslav osvobození Osvětimi. Za několik dní proběhnou slavnosti na počest 100. výročí revize odsouzení kapitána Alfreda Dreyfuse na základě obvinění ze špionáže v soudním procesu, který rozpoltil celou zemi.

Francie obzvlášť, ale rovněž Evropa všeobecně, se zdá být v rozpoložení nakloněném vzpomínání a vyjadřování lítosti. Celé se to jeví, jako by dnes už dovršené poslání smířit bývalé nepřátele jako Německo a Francii vystřídala potřeba integrovat komunity uvnitř národů a smířit je s jejich minulostí, aby se sjednotily kolem společné identity, a tedy společného plánu do budoucna.

Desítky let bylo v Evropě „usmíření“ a jeho nejvýraznější úspěch – francouzsko-německé sblížení – emblémem plánu na vytvoření čím dál těsnější unie. Usmíření se sice řekněme z pohledu národů Japonska, Číny a Jižní Koreje může zdát v nedohlednu, dnešní Evropané jej však berou za samozřejmost.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/ViiOBil/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.