Nové obzory v rozvojových financích

WASHINGTON, DC – Až na konci letošního roku vyprší Rozvojové cíle tisíciletí (MDG), svět bude mít za sebou značný pokrok v oblasti snižování chudoby, zajišťování bezpečné pitné vody a kanalizace i dalších důležitých cílů. Abychom zajistili, že příští rozvojová agenda, jejímž základem se stanou Cíle trvale udržitelného rozvoje (SDG), přinesla ještě větší pokrok, musí vedoucí světoví představitelé zpřesnit a optimalizovat rámec MDG – zejména v oblasti financování.

MDG svedly dohromady vlády, multilaterální organizace i nevládní organizace na podporu zavádění klíčových programů a politik, přičemž globální partnerství se zasazovala o zdroje. V zájmu zajištění maximální efektivity se jednotlivé MDG nerealizovaly a nefinancovaly jako jeden celek, nýbrž individuálně, a ve chvíli, kdy neplnily cíle, se zaváděly nové iniciativy. Tento přístup však vytvořil několik nerovnováh, kdy iniciativy za globální zdraví a vzdělání na sebe vázaly mnohem více financí než jiné aktivity.

Před zahájením nové rozvojové agendy musí být tento sektorový model přehodnocen, aby se zajistilo, že podobné nerovnováhy nebudou do budoucna přetrvávat. To je obzvláště důležité vzhledem k faktu, že navrhované SDG se snaží spojit sociální, ekonomické a ekologické rozměry trvale udržitelného rozvoje, díky čemuž jsou mnohem obsáhlejší a vzájemně provázanější než MDG.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/pxeKSPM/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.