Maková moc

Evropský parlament tento měsíc přijal rezoluci o Afghánistánu, která by mohla připravit cestu pro nový a méně předpojatý přístup ke strategiím boje proti omamným látkám po celém světě. Rezoluce vyzývá účastníky konference dárců, jež má proběhnout na konci ledna v Londýně, aby „vzali v úvahu návrh na koncesovanou produkci opia pro lékařské účely, jaká už byla povolena řadě zemí.“

https://prosyn.org/PiSBw7Ecs