Naše nízkouhlíková budoucnost

LONDÝN – Konference Organizace spojených národů o klimatických změnách, která se má konat v prosinci v Kodani, by měla přinést vyvrcholení dvouletých mezinárodních jednání o nové globální smlouvě, jejímž cílem je řešit příčiny a následky emisí skleníkových plynů.

Globální úmluva o klimatických změnách je naléhavě zapotřebí. Koncentrace oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v atmosféře dosáhly hodnoty 435 ppm (částic na milion) ekvivalentu CO2, oproti přibližně 280 ppm před industrializací v devatenáctém století.

Budeme-li beze změny pokračovat v emisních činnostech, jako je spalování fosilních paliv nebo kácení pralesů, mohly by koncentrace dosáhnout do konce století 750 ppm. V takovém případě bude pravděpodobný vzestup globální průměrné teploty oproti době před průmyslovou revolucí činit 5˚C nebo i více.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/M1Yf9Uv/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.