Naše nízkouhlíková budoucnost

LONDÝN – Konference Organizace spojených národů o klimatických změnách, která se má konat v prosinci v Kodani, by měla přinést vyvrcholení dvouletých mezinárodních jednání o nové globální smlouvě, jejímž cílem je řešit příčiny a následky emisí skleníkových plynů.

Globální úmluva o klimatických změnách je naléhavě zapotřebí. Koncentrace oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v atmosféře dosáhly hodnoty 435 ppm (částic na milion) ekvivalentu CO2, oproti přibližně 280 ppm před industrializací v devatenáctém století.

Budeme-li beze změny pokračovat v emisních činnostech, jako je spalování fosilních paliv nebo kácení pralesů, mohly by koncentrace dosáhnout do konce století 750 ppm. V takovém případě bude pravděpodobný vzestup globální průměrné teploty oproti době před průmyslovou revolucí činit 5˚C nebo i více.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/M1Yf9Uv/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.