3

Příslib e-zakázek

KODAŇ – Korupce je obrovský problém po celém světě. Odhaduje se, že v Africe se čtvrtina kontinentálního HDP „každoročně ztratí v korupci“. Meziamerická rozvojová banka je přesvědčena, že korupce v Latinské Americe může rok co rok ukrojit 10 % HDP. V jediném komplexním přehledu založeném na průzkumu mezi podniky a domácnostmi Světová banka dochází k úhrnným přímým nákladům korupce na bilion dolarů ročně.

Mezinárodní společenství znovu a znovu potvrzuje svůj záměr korupci vykořenit, naposledy loni, kdy Organizace spojených národů přijala Cíle udržitelného rozvoje. Jak ale právě zdokumentoval think tank Kodaňský konsenzus, jejž vedu, navzdory všem dobře míněným politikám je úspěchů poskrovnu.

Naše studie se zabývala 145 zeměmi, které v letech 1998 až 2008 s podporou Světové banky nebo jiných dárcovských agentur zavedly institucionální reformy. Je povzbudivé, že v polovině zemí se efektivita veřejné správy zvýšila. Ve druhé polovině se ale bohužel snížila, což prozrazuje celkově nulový účinek.

Teď však v oblasti boje proti korupci máme jednoznačně dobré zprávy: existuje intervence, která při překvapivě nízkých nákladech dokáže silně zapůsobit.

V Bangladéši, osmé nejlidnatější zemi světa, Kodaňský konsenzus spolupracoval s celosvětově největší nestátní organizací, renomovanou BRAC, a desítkami bangladéšských a mezinárodních ekonomických expertů na analýze nejúčinnějších řešení četných obtíží země. Mezi ty patří lepší cihlářské pece, které zmírní znečištění vzduchu v Dháce, mikronutrienty předcházející rozšířenému zakrnění organismu při vývoji, vysazování mangrovníků na ochranu před povodněmi, účinnější léčba tuberkulózy a lepší služby pro půl milionu lidí, kteří každoročně migrují do zahraničí.

Naši ekonomové odhadují náklady každé politiky, jakož i její přínosy pro společnost, životní prostředí a hospodářství, aby ukázali, která investice zajistí nejvyšší návratnost. Mezinárodní rozvojové organizace každoročně v Bangladéši utratí tři miliardy dolarů, takže vědět, kolik dobrého ta která investice přinese, má zásadní význam pro určení priorit mezi projekty.

Navíc přestože Bangladéš v posledních letech dosahuje působivého pokroku, kdy tamní hospodářství roste v průměru o zhruba 6 % ročně a od roku 2000 ubylo chudoby o polovinu, jeho cíl dosáhnout postavení země s nízkými středními příjmy do roku 2021 je velice ambiciózní. Aby jej Bangladéš dokázal splnit, bude se muset vypořádat s problémy, které nadále maří rozvoj, což vyžaduje chirurgicky přesné zacílení na nejúčinnější řešení.

Bangladéš každý rok utratí devět miliard dolarů (6 % HDP) ve veřejných zakázkách, za vše od dálnic a mostů po stoly a tužky, což se rovná zhruba třetině celého veřejného rozpočtu. Veřejné zakázky jsou přitom nechvalně proslulé náchylností ke korupci. Většinu soutěžitelů odradí zatěžující postupy. Ašraful Alam, jeden z dodavatelů, uvedl: „Bylo pro mě těžké platit za stohy podkladů k tenderům a fyzicky veřejným zadavatelům doručovat nabídky, natož získat nějakou smlouvu. Po tak zdlouhavém snažení jsem o účast ve výběrových řízeních ztratil zájem.“ Někdy jim ale politické konexe umožní v zadávacím řízení vyhrát nebo vyštípat ostatní. Výsledkem jsou vyšší náklady pro daňové poplatníky a dárce.

Nový výzkum Wahida Abdallaha, vědeckého pracovníka Institutu BRAC pro veřejnou správu a rozvoj v Dháce, ukazuje, že obrovský potenciál skýtají elektronická zadávací řízení ve veřejném sektoru. Jejich příslib dokládá pokračující projekt, jejž v roce 2008 zahájila národní vláda a Světová banka.

Do roku 2011 čtyři bangladéšské agentury, pod něž spadá asi 10 % všech veřejných zadávacích řízení, zavedly systém elektronických zakázek. Online podání zvýšila počet nabídek – a tím tlačila ceny dolů. S novým systémem se Alam opět zapojuje: „Můžu teď poslat nabídku přes internet, třeba i z domova, bez mrzutostí a nekalých vlivů či překážek.“ Kdo vyhrál a za jakou cenu, se také uvádí online, což omezuje protekci.

Analýza dat od jedné ze čtyř agentur, které e-zakázky zavedly, dokládá, že ceny skutečně klesly, obvykle o 11,9 %. Účinky rozšíření e-zakázek do celého zbytku veřejné správy by byly ohromné. Náklady by zahrnovaly jednorázovou investici ve výši zhruba 13 milionů dolarů do nákupu počítačů a softwaru, čtyři miliony dolarů na školení dalších 114 tisíc pracovníků po celém Bangladéši a výdaje za provoz a údržbu. Celkové náklady pro nadcházející roky se odhadují na asi 18 milionů dolarů.

Oproti přínosům jsou však tyto náklady nepatrné. Online zadávací řízení ve všech složkách veřejné správy by přinesly roční prospěch – levnější zboží a služby – v hodnotě 700 až 900 milionů dolarů. Vzhledem k tomu, že náklady se hradí jednorázově, ale přínosy jsou každoroční, celkové náklady ve výši 18 milionů dolarů je třeba srovnávat s celkovou současnou hodnotou všech budoucích přínosů ve výši nejméně 12 miliard dolarů, takže každý dolar zajistí 663 dolarů společenských přínosů.

Ukazuje se, že elektronická zadávací řízení jsou fenomenálně dobrým způsobem jak potlačit korupci. K úplné eliminaci problému a k řešení bezpočtu dalších potíží, s nimiž se Bangladéš potýká, bude zapotřebí řady dalších chytrých přístupů. Kdykoli však ekonomický výzkum dokáže přispět k vyzdvižení nejchytřejších řešení, daří se mu pomoci všem k lepším výdajům.

Z angličtiny přeložil David Daduč