Putin perónista

MOSKVA – Ruský prezident Vladimír Putin už byl přirovnán k mnoha despotům minulosti – Josefu Stalinovi, Leonidu Brežněvovi či Augustu Pinochetovi z Chile, abychom jmenovali jen namátkou. Po téměř 14 letech u moci lze možná nejlepší srovnání učinit s oboupohlavní kříženinou bývalého argentinského vůdce Juana Peróna a jeho legendární manželky Evy („Evity“).

Počátkem 40. let 20. století byl plukovník Perón, ministr práce a ministr války, „šedou eminencí“ argentinských vládců. Před pádem komunismu v roce 1989 byl plukovník Putin, rovněž nezapomenutelně šedý, oddaným příslušníkem KGB s pověřením šířit dezinformace a provádět nábor sovětských i cizích agentů ve Východním Německu.

Na ministerstvu práce Perón zahájil sociální reformy, včetně sociálních dávek pro chudé. Ač jeho motivací, alespoň zčásti, mohla být touha po sociální spravedlnosti, Perón v podstatě uplácel příjemce dávek, aby podporovali jeho vzestup k moci a bohatství. V roce 1946 Perón se svou krásnou a přímočarou chotí – „ženou z lidu“ – dokázal přesvědčit voliče, že jako prezident zásadně promění jejich vlast.

https://prosyn.org/hXzThQhcs