ve451c.jpg Chris Van Es

Znevýhodněné děti, znevýhodněná země

NEW YORK – Životně nejdůležitějším zdrojem budoucnosti každé země jsou její děti. To platí nejen morálně, ale i ekonomicky. Investice do zdraví, vzdělání a dovedností dětí nabízejí zemi největší hospodářské výnosy. Nová studie vypracovaná Dětským fondem OSN (UNICEF) ukazuje, které země s vysokými příjmy postupují u těchto investic znamenitě – a které žalostně.

Zpráva Child Well-Being in Rich Countries (Blahobyt dětí v bohatých zemích) pohlíží holisticky na podmínky života dětí ve Spojených státech, Kanadě a Evropě – celkem ve 29 zemích. Zeměmi na špičce žebříčku, kde se dětem daří nejlépe, jsou sociální demokracie západní Evropy. V čele je Nizozemsko, následované Norskem, Islandem, Finskem, Švédskem a Německem.

Na dolních příčkách je jedno velké překvapení: USA, nejbohatší ekonomika světa, na 26. místě. Za nimi následují tři mnohem chudší země: Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Francie a Velká Británie se umístily uprostřed.

https://prosyn.org/H2ZZIoMcs