Nová politická paradigmata pro nový svět

WASHINGTON – V uplynulém čtvrtstoletí se globální hospodářství těšilo pozoruhodnému údobí stabilního růstu a nízké inflace. Mnoho hybatelů politik se tímto takzvaným „Velkým zklidněním“ nechalo ukolébat a získalo falešný pocit jistoty s ohledem na svou schopnost řídit ekonomiku a zvládat finanční krize. Když ale Velké zklidnění metastazovalo ve Velkou recesi, na světlo vyšly fatální nedostatky konvenčního myšlení. Jedním z nejzřetelnějších bylo, jak žalostně jsme dokázali pochopit vazby mezi finanční soustavou a širší ekonomikou – stejně jako vazby mezi zeměmi.

Dnes, kdy se tvůrci politik poohlížejí po nových paradigmatech pro řízení ekonomiky v roce 2011 a dalších letech, bude mít porozumění těmto vazbám zásadní význam pro podporu hospodářského růstu a současné snížení rizika krize. Neméně důležité je uvědomit si, že spoluprací můžeme vybudovat úspěšnější a stabilnější globální ekonomiku, ku prospěchu všech zemí.

Dovolte mi vyložit, co to znamená pro tři politické cíle: vybudování silnějšího a bezpečnějšího finančního sektoru, dosažení vyváženějšího a stabilnějšího růstu a řízení velkých a kolísavých kapitálových toků.

https://prosyn.org/MBNI4Fncs