0

Morální dilemata pro Fannie a Freddieho

NEW HAVEN – Převzetí hypotečních gigantů Fannie Mae a Freddie Mac vládou Spojených států představuje obrovskou finanční výpomoc věřitelům těchto institucí, jejichž ztráty bobtnají společně s tím, jak setrvale klesají ceny nemovitostí. Jelikož vláda nyní za dluhy Fannie a Freddieho plně ručí, američtí daňoví poplatníci budou muset zaplatit vše, co nedostatečný kapitál jejich věřitelů nepokryje.

Proč k této výpomoci dochází v nejzapřisáhleji kapitalistické zemi světa? Cožpak ze ctihodných kapitalistických principů neplyne, že se každý, kdo věřil v bublinu realit a investoval do Fannie a Freddieho, musí se svými ztrátami smířit? Je spravedlivé, že za jejich chyby teď musí platit nevinní daňoví poplatníci?

Odpovědi na takové otázky by byly zřejmé, kdyby mravní otazníky kolem současné finanční krize byly jasné. To ale nejsou.

Především není vůbec jisté, že tato finanční výpomoc americkým daňovým poplatníkům skutečně přivodí čisté náklady, poněvadž může zabránit dalším systémovým důsledkům, které potápějí finanční sektor a s ním světovou ekonomiku. To, že je systémové důsledky těžké kvantifikovat, ještě neznamená, že nejsou reálné.