mazzucato23_Darrian TraynorGetty Images)_vaccine manufacture Darrian Traynor/Getty Images

Fra «moonshots» til «earthshots»

LONDON – COVID-19 har avdekket den moderne kapitalismens mange svakheter. Og i mange land, har tidligere kutt i sosialpolitiske budsjetter og offentlige helsetjenester forsterket pandemiens skadevirkninger. Samtidig har andre selvpåførte skader ført til utilstrekkelig koordinering og implementering av politiske tiltak. Massetesting og sporing, produksjon av medisinsk utstyr og undervisning under «lockdown» har blitt skadelidende som følge av dette.

https://prosyn.org/M7b7OQcnb