mazzucato23_Darrian TraynorGetty Images)_vaccine manufacture Darrian Traynor/Getty Images

Van ʻmoonshotsʼ naar ʻearthshotsʼ

LONDEN – COVID-19 heeft de talloze zwakheden van het moderne kapitalisme blootgelegd. En in veel landen hebben eerdere bezuinigingen op de sociale voorzieningen en de volksgezondheid de schade van de pandemie nog vergroot, terwijl andere door de staat aan zichzelf toegebrachte wonden hebben geleid tot inadequate beleidscoördinatie en -uitvoering. Het massale testen en opsporen, de productie van medische apparatuur, en het onderwijs tijdens de lockdowns hebben daar allemaal onder geleden.

https://prosyn.org/M7b7OQcnl