Margaret Scott

Monnetův duch

LONDÝN – Některé ušlechtilé myšlenky dosti připomínají nádherný objekt s časovanou bombou uvnitř. Ideál sjednocené Evropy sice není určený k detonaci, ale přesto by se mohl docela dobře rozletět na kusy. Abychom pochopili důvod, není na škodu znovu si připomenout intelektuální počátky Evropské unie.

Jeden z hlavních architektů EU, francouzský diplomat a ekonom Jean Monnet, strávil velkou část druhé světové války ve Washingtonu jako vyjednavač za evropské spojence. Po porážce Německa nabyl přesvědčení, že pouze sjednocená Evropa dokáže zabránit další ničivé válce na Západě. „V Evropě nebude mír,“ napsal ve svých pamětech, „pokud se státy znovu ustaví na základě své národní suverenity.“

Téměř všichni na evropském kontinentě, vyčerpaní válkou a odkázaní na otřesené instituce svých zpustošených národních států, s touto myšlenkou souhlasili. Pouze vítězní Britové, jejichž staré instituce zůstaly víceméně nedotčené, vyjadřovali skepsi, avšak ta se netýkala ani tak jednoty kontinentu jako spíše jejich vlastní účasti na tomto ambiciózním evropském projektu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/dBPFIGt/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.