16

Náhodná měnová válka?

LAGUNA BEACH – Šest a půl roku po globální finanční krizi vedou centrální banky v rozvíjejících se i rozvinutých ekonomikách i nadále bezpříkladně aktivistickou – a nevyzpytatelnou – měnovou politiku. Kolik cesty ještě na této trajektorii zbývá?

Jen za poslední měsíc snížily úrokové sazby Austrálie, Indie, Mexiko i další země. Čína zmírnila požadavky na držení rezerv bankami. Dánsko stlačilo svou oficiální depozitní sazbu do záporného pásma.

Dokonce i země nejvíce posedlé stabilitou podnikly nečekané kroky. Švýcarsko kromě snížení úrokových sazeb náhle opustilo svou politiku částečného navázání franku na euro. A o pár dní později nečekaně změnil svůj kurzový režim také Singapur.

Ještě důležitější je, že se Evropská centrální banka odhodlala k rozsáhlému a relativně časově neohraničenému programu masových nákupů aktiv. ECB to učinila navzdory sílícím varováním, že měnový stimul není pro podporu trvalého růstu dostatečný a že podněcuje nadměrné riskování na finančních trzích, které by mohlo v konečném důsledku ohrozit ekonomickou stabilitu a prosperitu (jak tomu bylo v roce 2008).