Urban planning model in Dubai

Nové století pro Blízký východ

NEW YORK – Spojené státy, Evropská unie a Západem vedené instituce, jako je Světová banka, se opakovaně ptají, proč si Blízký východ nedokáže sám vládnout. Tuto otázku kladou poctivě, ale bez velké prozíravosti. Zdaleka nejvýznamnější překážkou dobrého vládnutí v regionu je totiž skutečnost, že si region sám nevládne: jeho politické instituce jsou ochromené v důsledku opakovaných amerických a evropských intervencí, jejichž počátky sahají do období první světové války a na některých místech ještě dál.

Jedno století stačilo. Rok 2016 by měl být začátkem nového století domácí blízkovýchodní politiky, naléhavě zaměřené na problémy trvale udržitelného rozvoje.

O osudu Blízkého východu na příštích 100 let se rozhodlo v listopadu 1914, kdy se Osmanská říše přidala v první světové válce na stranu pozdějších poražených. Výsledkem byla demontáž impéria, přičemž hegemonii nad jeho zbytky získaly vítězné mocnosti, Velká Británie a Francie. Británie, která už od roku 1882 ovládala Egypt, fakticky získala kontrolu nad vládami v dnešním Iráku, Jordánsku, Izraeli, Palestině a Saúdské Arábii, zatímco Francie, která už ovládala velkou část severní Afriky, získala kontrolu nad Libanonem a Sýrií.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/aWORidy/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.