0

Malajsie se islamizuje

SINGAPUR – V současném politickém klimatu Malajsie už není možné rozlišovat islámské radikály od umírněných islamistů. Navzdory oficiální chvástavosti o rozmanitém obyvatelstvu země a oddanosti pluralitě zde islám a vláda v podstatě splynuly.

Po dvě desetiletí investovala vládnoucí Spojená malajsijská národní organizace (UMNO) obrovské množství veřejných zdrojů do vybudování sítě islámských institucí. Původním záměrem vlády bylo odrazit radikální požadavky na extrémní verzi islámského vládnutí. Postupem času však snaha UMNO zvítězit nad kritiky vedla až k přehnané islamizaci státu.

Program UMNO zavedl právo šaría, soudy šaría a rozsáhlou islámskou byrokracii a toto kolektivní úsilí začalo žít vlastním životem. Počet zavedených islámských zákonů se za něco přes deset let zečtyřnásobil. Malajsijské soudnictví šaría je po Íránu či Saúdské Arábii pravděpodobně nejrozsáhlejší v muslimském světě a doprovodná byrokracie není pouze velká, ale má větší slovo než národní parlament.

Islámské zákony v Malajsii jsou založené na náboženské doktríně, ale kodifikují a uzákoňují je státní parlamenty. Jejich uzákoňování přitom nedoprovází žádná velká diskuse, poněvadž většina kritiků se obává nařčení z kacířství, a tak nezpochybňuje nic, co je pokládáno za islámské.