Život s nejistotou

Často mi nešlo do hlavy, proč Karl Popper zakončil vzrušující závěr prvního dílu knihy Otevřená společnost a její nepřátelé touto větou: „Musíme jít dál do neznáma, nejistoty a nebezpečí a s veškerým svým rozumem usilovat jak o bezpečí, tak o svobodu." Cožpak svoboda nestačí? Proč klást bezpečí této nejvyšší hodnotě na roveň?

Pak si člověk uvědomí, že Popper dílo psal v posledních letech druhé světové války. Rozhlédneme-li se po světě roku 2004, začneme Popperovu pohnutku chápat: svoboda sice vždy znamená žít s rizikem, avšak není-li zajištěna bezpečnost, riziko představuje pouze hrozby, nikoliv příležitosti.

Příkladů je všude dost. Situace v Iráku nemusí být tak špatná, jak se z denního zpravodajství o bombových útocích jeví; je však jasné, že v zemi k žádnému trvalému pokroku směrem k liberálnímu řádu bez zajištění základní bezpečnosti nedojde. Afghánistánský případ je ještě složitější, přesto tu platí totéž. Kdo a jak ale zajišťuje bezpečnost?

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/ylaj6Nx/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.