mazzucato45_AIZAR RALDESAFP via Getty Images_bolivia lithium AIZAR RALDES/AFP via Getty Images

Nye samfunnsoppdrag for Latin-America

SANTIAGO – Krigen i Ukraina og den globale levekårskrisen har rammet Latin-Amerika og Karibia hardt. Den økonomiske veksten i denne regionen hentet seg inn igjen på imponerende vis fra koronapandemien og nådde i snitt 6,8 % i 2021, men har i år falt til kun 1,8 %, noe som vil gå hardt utover de mest sårbare i samfunnet. Andelen fattige vil øke med 0,9 prosentpoeng (siden 2021) og vil i år komme opp i 33 %. Og andelen ekstremt fattige vil øke med 0,7 prosentpoeng til 14,5 % i 2022.

Men mange land har likevel en mulighet til å stake ut en ny kurs for den økonomiske politikken. Og selv om ingen land i regionen er like, står de overfor relativt like strukturelle utfordringer: lav produktivitet, et begrenset finanspolitisk handlingsrom, en for dårlig fungerende offentlig sektor og en økonomi som er for avhengig av naturressurser.

Dersom disse landenes myndigheter skal klare å håndtere de strukturelle utfordringene på en god måte, bør de satse på en mer progressiv form for styring med klare økonomiske målsettinger som å skape jobber, øke produktiviteten, redusere fattigdommen, tette igjen det digitale gapet og framskynde det grønne energiskiftet.

https://prosyn.org/IbUQlK9nb