0

Ledviny na prodej

NEW HAVEN – Světový den ledvin, jenž připadá na 12. března, je součástí celosvětové zdravotnické kampaně, která nás má upozornit na důsledky onemocnění ledvin. Důvodů k�oslavám je bohužel málo.

Podle Mezinárodní nefrologické společnosti postihují onemocnění ledvin více než 500 milionů lidí z�celého světa, což je 10% dospělé populace. Vzhledem k�faktu, že stále více lidí trpí vysokým krevním tlakem a cukrovkou (což jsou klíčové rizikové faktory onemocnění ledvin), bude se situace pouze zhoršovat.

Každý rok se objeví 1,8 milionu nových případů nejzávažnější formy onemocnění ledvin, totiž jejich selhání. Pokud pacienti se selháním ledvin nepodstoupí transplantaci ledvin nebo nezačnou docházet na dialýzu – nákladnou celoživotní proceduru, která čistí krev od jedovatých látek –, během několika týdnů zaručeně zemřou.

Australský nefrolog Gavin Carney uspořádal loni v�Canbeře tiskovou konferenci, na které naléhavě vyzval, aby bylo lidem umožněno své ledviny prodávat. „Současný systém nefunguje,“ citoval ho list Sydney Morning Herald . „Vyzkoušeli jsme všechno, abychom oživili podporu“ dárcovství orgánů, ale „lidé jednoduše nejeví ochotu rozdávat své orgány zadarmo“.

Carney chce zabránit tomu, aby si pacienti kupovali ledviny na černém trhu a na zahraničních tržištích orgánů. Jako americká příjemkyně ledviny, která byla kdysi natolik zoufalá, že o tom sama uvažovala (naštěstí mi nakonec ledvinu darovala kamarádka), nadšeně souhlasím s�názorem, že bychom měli nabídnout dobře informovaným jedincům odměnu, pokud projeví ochotu zachránit cizímu člověku život.

V�opačném případě budeme i nadále čelit dvojnásobné tragédii: na jedné straně zemřou každý rok tisíce pacientů, protože neseženou ledvinu, zatímco na druhé straně dostanou lidská práva katastrofálně na frak, když budou zkorumpovaní překupníci lhát místním dárcům o podstatě zákroku, obírat je o odměnu a ignorovat jejich pooperační potřeby.

Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že 5 až 10% všech transplantací – ročně jich je celkem asi 63�000 – se uskuteční v�klinickém podsvětí Číny, Pákistánu, Egypta, Kolumbie a východní Evropy.

Velká část světových institucí, které se transplantacemi zabývají – včetně WHO, mezinárodní Transplantační společnosti a Světové lékařské asociace –, bohužel prosazuje pouze částečnou nápravu. Soustřeďují se na ukončení obchodu s�orgány, ale ignorují léty ověřenou pravdu, že snaha zlikvidovat podloudné trhy je buďto zažene hlouběji do podzemí, nebo vyvolá rozbujení korupce jinde.

Jakmile například Čína, Indie a Pákistán začaly provádět razie proti nezákonným trhům s�orgány, přesunula se řada pacientů na Filipíny. A když loni na jaře zakázaly Filipíny prodej ledvin cizincům, objevil se v�deníku Jerusalem Post titulek: „Uchazeči o transplantaci ledvin bezradní – Filipíny zavřely brány“. (Izraelské procento dárců orgánů patří k�nejnižším na světě, a tak vláda platí za transplantace provedené jinde.) Také pacienti z�Kataru, kteří dříve cestovali do Manily, dnes podle tamního listu The Peninsula „hledají alternativní řešení“.

Faktem je, že větší počet zemí musí vyvinout efektivní systémy posmrtného dárcovství, což je velmi významný zdroj orgánů. Avšak dokonce i ve Španělsku, které proslulo úspěšností při získávání orgánů od nově zemřelých osob, umírají lidé během čekání na ledvinu.

Pravdou je, že překupnictví ustane teprve ve chvíli, kdy vymizí poptávka po orgánech.

Odpůrci tvrdí, že právní systém výměny bude zákonitě kopírovat hříchy černého trhu. To je však nesmírně zpátečnické. Lékem na současný zkorumpovaný a neregulovaný výměnný systém je regulovaný a průhledný režim orientovaný na ochranu dárců.

Moji kolegové a já navrhujeme systém, ve kterém kompenzaci poskytne třetí strana (vláda, dobročinná organizace nebo pojišťovna), a to za dohledu veřejnosti. Protože by nebyly povoleny nabídky ke koupi a soukromé nákupy, dostupné orgány by se přidělovaly podle pořadí – a to nejen bohatým. U dárců by se pečlivě zkoumaly fyzické a psychologické problémy, což se u všech dobrovolných dárců ledvin děje i v�současnosti. V�případě jakýchkoliv komplikací by navíc byla zaručena následná péče.

Mnoha lidem se nabízení paušálních hotovostních plateb nezamlouvá. Řešením je poskytovat odměny v�naturáliích – například v�podobě zálohy na dům, příspěvku na penzijní fond nebo celoživotního zdravotního pojištění –, aby program nebyl přitažlivý pro lidi, kteří by se jinak mohli usilovně snažit darovat své orgány na základě slibu velké sumy okamžitých peněz.

Jediným způsobem, jak zastavit nezákonné trhy, je vytvořit trhy zákonné. Neexistuje lepší ospravedlnění testů právních režimů výměny než samotné vymýcení podloudného trhu.

Věci se začínají dávat do pohybu. V�časopise British Medical Journal vyzval jeden přední britský transplantační chirurg ke kontrolovanému programu kompenzací nepříbuzných žijících dárců. Během loňského roku se izraelská, saúdská a indická vláda rozhodly nabízet dárcům motivační stimuly, od celoživotního zdravotního pojištění až po peněžní dávky. Ve Spojených státech schválila Americká lékařská asociace návrh zákona, který by jednotlivým státům usnadnil nabízet za darování orgánů různé nepeněžní pobídky.

Pokud státy nevytvoří právní prostředky k odměňování dárců, zůstanou osudy dárců z�třetího světa a pacientů, kteří potřebují orgány k�přežití, morbidně provázané. Existuje snad lepší způsob, jak si připomenout Světový den ledvin, než když světoví zdravotničtí činitelé učiní smělý krok a vyzvou státy k�experimentům s�odměňováním dárců?